Quy định & chính sách

Chính sách ưu đãi

08/07/2022

BẢNG PHÍ ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIP - Chính sách tích lũy điểm được xây ...

Chính sách lưu kho

27/04/2022

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH LƯU KHO I. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HOÁ Tất cả hàng hóa vận c...

Điều khoản sử dụng

27/04/2022

I. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HOÁ Tất cả hàng hóa vận chuyển qua VELA đều phải cam kết...