VELA THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CHO CBNV

17/05/2022

Kính gửi Quý Khách hàng!

Hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như tạo điều kiện để CBNV tại VELA có cơ hội giao lưu học hỏi nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn dịch vụ, gia tăng sự gắn kết; bắt đầu từ ngày 18/05/2022 đến hết ngày 20/05/2022 VELA sẽ tổ chức hoạt động nội bộ cho CBNV tại Việt Nam.

Trong thời gian trên, VELA sẽ bố trí nhân sự tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến dịch vụ Xuất/Nhập hàng tại kho FFM. Tuy nhiên, các yêu cầu của Quý khách có thể sẽ được xử lý chậm hơn so với thời gian thông thường.

VELA xin thông báo để Quý khách nắm thông tin và có kế hoạch công việc phù hợp.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách!

vela.asia