Điều khoản sử dụng

27/04/2022

I. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HOÁ

Tất cả hàng hóa vận chuyển qua VELA đều phải cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật và quy định riêng của từng Đối tác của VELA. Đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm theo quy định của Pháp luật và quy định của từng Đối tác mà VELA hợp tác, VELA sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy… Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như chi phí phát sinh liên quan (nếu có) trước Pháp luật nếu vi phạm Pháp luật và Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

1. Hàng hoá nhập kho phải thoả mãn các điều kiện sau:

Đã được tạo yêu cầu nhập kho;

Không thuộc danh mục hàng cấm kinh doanh theo quy định;

Có đầy đủ nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật;

Đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ;

Đối với mặt hàng có nhiều bộ phận, chi tiết, cần lắp ghép hoàn thiện thành phẩm trước khi gửi hàng tới kho.

2. Chứng từ nhập kho.

a. Đối với hàng hoá nội địa:

Bản sao hoá đơn đầu vào (có thể che phần giá nhập);

Bảng kê chi tiết đính kèm;

Biên bản giao hàng kiêm Phiếu nhập kho (theo mẫu của VELA );

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

b. Đối với hàng hoá nhập khẩu:

Tất cả các chứng từ tương tự hàng nội địa;

Bộ hồ sơ Hải quan (bản sao) tương ứng với hàng hoá (có thể che phần giá nhập).

Khách hàng có nghĩa vụ giao hàng kèm theo bản cứng Chứng từ nhập kho. Để tránh nhầm lẫn, Chứng từ nhập kho khi bàn giao cho VELA sẽ được xem là hợp lệ và phù hợp với hàng hoá nhập kho. VELA sẽ không chịu trách nhiệm tìm hiểu, kiểm tra về tính hợp lý, hợp lệ của Chứng từ nhập kho này.

II. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN

1. Khai báo thông tin hàng hóa.

Khách hàng cần điền chính xác thông tin về kiện/gói hàng, bao gồm:

Thông tin người nhận/người gửi: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hợp lệ;

Nội dung trên kiện/gói hàng: Nội dung hàng hóa, số lượng, số tiền thu hộ;

Các dịch vụ gia tăng kèm theo (nếu có): Cho phép đồng kiểm, mua bảo hiểm hàng hóa, vv… Nếu không có thông tin kèm theo, VELA sẽ mặc định hiểu rằng Khách hàng không sử dụng các dịch vụ gia tăng này.

Các thông tin trên là cơ sở để VELA tính Phí Sử dụng Dịch vụ dựa trên biểu phí và hệ thống tính giá của Đối tác khi khởi tạo đơn hàng.

2. Đóng gói và giao hàng cho Đối tác Vận chuyển (“ĐTVC”)

Đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng của VELA , có nhu cầu gửi hàng qua ĐTVC mà VELA hợp tác/cung cấp thì Khách hàng cần phải tuân thủ theo các quy định đóng gói riêng của từng ĐTVC vận chuyển đó.

Trong trường hợp Khách hàng tự cung cấp nguyên liệu đóng gói (túi, thùng carton) để đóng gói hàng hoá, VELA có quyền từ chối hoặc thu thêm phụ phí lưu trữ, bảo quản theo thỏa thuận.

3. Huỷ đơn trước khi xuất kho VELA

Khách hàng có thể huỷ đơn hàng trong các trường hợp sau:

- Đơn hàng chưa được duyệt.

- Đơn hàng đã duyệt nhưng chưa đóng gói.

- Đơn hàng đã đóng gói chưa bàn giao cho bên vận chuyển.

Chi phí Khách hàng phải trả nếu huỷ đơn hàng sau khi đã đóng gói:

- Phí xử lý đóng gói.

- Phí túi/hộp dùng để đóng gói.

- Phí nhập hoàn hàng lại kho.

4. Hoàn hàng về kho VELA

Quy trình hoàn hàng (nếu có) tùy thuộc vào quy định của từng ĐTVC của VELA hoặc đối tác do VELA hợp tác, do vâỵ Khách hàng cần phải tuân thủ theo các quy định/chính sách riêng của hãng vận chuyển đã chọn.

Sau khi nhận lại hàng kho của VELA sẽ tiến hành kiểm tra hàng hoá khi nhận nhập hoàn.

Đơn hàng còn nguyên đai nguyên kiện, không lỗi, VELA xử lý nhập lại kho lên hệ thống để Khách hàng tiếp tục kinh doanh.

Đơn hàng hoàn trả về kho bị lỗi, không đủ số lượng, móp méo, hư hỏng kho sẽ lập biên bản với đơn vị vận chuyển và thông báo cho bộ phận vận hành kho và Khách hàng để tạo yêu cầu khiếu nại với hãng vận chuyển.

Đối với hàng hoàn bị lỗi/hỏng khi chưa chốt được phương án xử lý giữa ĐTVC và Khách hàng, VELA sẽ tạm thời từ chối nhận.

III. QUY ĐỊNH MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA VELA

VELA được miễn trách nhiệm và có quyền từ chối bồi thường với các trường hợp sau:

Hàng hóa hết hạn sử dụng, hư hao tự nhiên trong quá trình lưu trữ hàng hoá.

Hàng hoá tự thay đổi chất lượng sau thời gian lưu kho hoặc nguyên nhân phát sinh từ phía Khách hàng.

Hàng hóa bị cháy nổ, mất mát, hư hỏng do các yếu tố khách quan, trường hợp bất khả kháng thiên tai, lũ lụt, động đất…

Mất, hỏng hàng do lỗi từ phía của Khách hàng, Người nhận hàng.

VELA không chịu trách nhiệm với các hàng hóa nằm trong danh sách rút hàng mà khách hàng không tới lấy trong vòng 03 ngày kể từ khi phiếu rút hàng ở trạng thái sẵ sàng giao hàng.

Các trường hợp khác áp dụng theo luật bưu chính được cơ quan nhà nước ban hành.

Hàng hóa hư hỏng sai số tồn nhỏ hơn hoặc bằng 1% VELA từ chối đền bù.

IV. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIỀN THU HỘ (COD)

1. Trường hợp Khách hàng không sử dụng Dịch vụ vận chuyển là Đối tác của VELA hoặc do VELA cung cấp.

Tiền thu COD (nếu có) sẽ do Khách hàng tự làm việc trực tiếp với các sàn TMĐT do Khách hàng hợp tác không thông qua VELA .

2. Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Vận chuyển là Đối tác của VELA hoặc do VELA cung cấp.

Bằng việc đồng ý với Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ này, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VELA thực hiện thu hộ tiền COD của mình (nếu có).

VELA chịu trách nhiệm đối soát, chi trả tiền COD vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Tiền chi trả COD sẽ được cập nhật vào Username của Khách hàng (trên hệ thống), Khách hàng có thể gửi email yêu cầu rút tiền về tài khoản Ngân hàng của mình theo quy định. Phí chuyển tiền do Ngân hàng thu tại thời điểm thực hiện giao dịch (nếu có) sẽ do Khách hàng chi trả.

V. THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

1. Đối Soát dịch vụ

Hoạt động đối soát dịch vụ được tiến hành định kỳ mỗi tháng

Thời gian để đối soát được tính là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trường hợp ngày thực hiện đối soát trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ thì ngày thực hiện được tính vào Ngày làm việc tiếp theo.

2. Quy trình và thời hạn đối soát

Từ ngày 01 đến 05 của mỗi tháng, VELA sẽ gửi thông báo qua email cho Khách hàng về số liệu cước phí phát sinh và hóa đơn dịch vụ của tháng trước (Khách hàng đăng nhập hệ thống VELA để kiểm tra số liệu chi tiết).

Các đơn hàng được ghi nhận chi phí là các vận đơn được đóng gói hàng thành công từ ngày 25 tháng trước đến hết ngày 24 của tháng hiện tại.

Đối với hàng hoá đã đóng gói nhưng vì lý do nào đó Khách hàng báo ngừng xuất cho ĐTVC và cần nhập lại kho VELA sẽ vẫn tính phí nhập kho như thông thường.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày VELA thông báo cước phí dịch vụ qua email, Khách hàng sẽ kiểm tra, đối chiếu và phản hồi kết quả với VELA. Trường hợp có sai lệch, hai bên sẽ thống nhất để thực hiện điều chỉnh trong tháng sau.

Quá thời hạn này, nếu Khách hàng không phản hồi, hoặc phản hồi không rõ ràng thì mặc nhiên kết quả tổng hợp của VELA là chính xác và các bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp gì về vấn đề này.

3. Thời hạn thanh toán (trường hợp sử dụng dịch vụ toàn trình)

Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ, Phụ phí gia tăng cho VELA trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày xác nhận chốt công nợ hoặc theo thoả thuận riêng trong phụ lục hợp đồng.

4. Phương thức thanh toán

VELA nhận tiền thanh toán từ Khách hàng qua tài khoản Ngân hàng. Tùy thỏa thuận của các Bên, việc thanh toán được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

a. Trả trước

Khách hàng chuyển tiền trước cho VELA bằng cách nạp tiền phí dịch vụ cần thanh toán vào số dư tài khoản dịch vụ của Khách hàng trên hệ thống của VELA.

Dựa vào lượng đơn dự kiến và thực tế hàng ngày, Khách hàng xác định số tiền thanh toán trả trước để duy trì dịch vụ. VELA chỉ thực hiện dịch vụ khi số dư tài khoản dịch vụ (Username) của Khách hàng đủ để cấn trừ vào phí dịch vụ.

VELA không có nghĩa vụ thực hiện các dịch vụ khi số dư tài khoản Username của Khách hàng không đủ tiền và VELA không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với mất mát thực tế/ tiềm ẩn xảy đối với Khách hàng do việc dừng dịch vụ này.

b. Cấn trừ nợ hoặc cấn trừ vào số Tiền Thu Hộ (COD)

Trong trường hợp Khách hàng có hợp đồng sử dụng dịch vụ Giao hàng của VELA chỉ định (ĐTVC của VELA ) và có uỷ quyền cho VELA thu hộ tiền hàng, các bên sẽ lập biên bản cấn trừ nợ theo quy định của pháp luật của Nước sở tại.

VI. QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH LƯU KHO

VELA từ chối lưu kho tất cả các mặt hàng thuộc danh mục hàng Quốc cấm nói chung và mặt hàng thuộc nhóm danh mục cấm nhập/lưu kho theo Chính sách lưu kho của VELA .

Khách hàng sẽ được lưu kho hàng hoá miễn phí trong kỳ đầu tiên là 30 ngày kể từ ngày đầu tiên có hàng hoá được nhập kho, VELA bắt đầu tính phí từ ngày thứ 31 theo biểu bí phí quy định, tuy nhiên nếu:

Hàng hoá lưu kho quá thời gian 150 ngày (tính từ thời điểm tính phí lưu kho) hoặc chi phí lưu kho đã phát sinh lớn hơn giá bán lẻ của sản phẩm mà tiền trong tài khoản Username của Khách hàng không còn để hệ thống trừ (tài chính âm).

Khách hàng thông báo yêu cầu huỷ bỏ hàng hoá (bất kỳ thời điểm nào).

VELA sẽ tiến hành thanh lý hoặc huỷ hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa, cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền hàng hay bất kỳ khoản phí phát sinh nào (nếu có).

Chi tiết về chính sách lưu kho, Quý khách xem thêm: tại đây

 

VII. KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Hàng hoá thất lạc/thiệt hại tại kho của VELA.

VELA bồi thường theo đúng Quy định chính sách khiếu nại và căn cứ theo các điều khoản thoả thuận hợp đồng.

*Lưu ý: Hàng hoá sau khi xác nhận bị mất mát, thất lạc được tìm thấy trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm xác nhận mất hàng. Kho FF sẽ thông báo cho Seller và tiến hành nhập tồn lại số hàng trên và giá trị bồi hoàn sẽ được thanh toán lại cho kho FF

Trong tất cả các trường hợp khi xảy ra vấn đề phát sinh, VELA sẽ đại diện cho Khách hàng làm việc với ĐTVC để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng theo quy định và chính sách hiện hành của ĐTVC đó.2. Hàng hoá thất lạc/thiệt hại sau khi hàng đã giao cho ĐTVC của VELA.

Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng VELA là nền tảng kết nối dịch vụ vận chuyển, giúp thuận lợi hoá trong quá trình vận chuyển hàng hoá tới tay người mua. Trong trường hợp tranh chấp/khiếu nại xảy ra giữa Khách hàng và ĐTVC, VELA sẽ đứng vai trò là trung gian hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa Khách hàng và ĐTVC. Kết quả giải quyết khiếu nại không đại diện hay làm thay đổi vai trò của VELA là đối tác cung cấp nền tảng kết nối dịch vụ vận chuyển giữa ĐTVC và Khách hàng. VELA không tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hoá cũng như không có trách nhiệm đối với các thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ với Đơn vị vận chuyển của Khách hàng.